YH Connect

28 Mayıs 2010, Cuma

YH Connect logoYeniHayat Network projesi için geliştirdiğimiz kullanıcı yönetim sistemi yenileme çalışmalarımız hız kazandı.

YeniHayat A.Ş. olarak kullandığımız framework Ruby on Rails başından itibaren konvansiyona dayalı olarak gelişti. Bir diğer ifadeyle belirli bir fonksiyonun nasıl implemente edileceği, problemlerin nasıl çözülmesi gerektiğine dair Rails camiası ortak fikir üretmekte; herkesin hemfikir olduğu 'Rails tarzı'nı geliştirmekte oldukça başarılı oldu.

Buna rağmen, diğer platformların aksine, yaratılan bu konvansiyon geliştiricilerin üretkenliğinin önünde asla bir engel teşkil etmiyor.

Rails framework'ü yeni ihtiyaçlar karşısında çözüm geliştiricilerin vakit kaybetmeksizin "ihtiyaca yönelik" yöntemler / mimariler geliştirmesine de olanak veriyor.

YH Network siteleri için kullanıcı yönetiminin merkezileşmesi konusunda geliştirmeler yapmak, özgün bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyordu.

Bir tarafta, Rails 3 ile uyumluluk  felsefesiyle (bilindiği gibi 3. versiyon ile Rails mimarisi önemli ölçüde modülerlik kazandı) Autlogic, Devise gibi çözümler Rails camiasında gittikçe popülerlik kazanıyor.

Ancak incelediğimiz bu bileşenler YH Network tarafında oldukça karmaşıklaşmış ihtiyaçlarımızı karşılamıyor.

Biz bu soruna kendi kalıcı çözümümüzü üretmek üzere YH Connect Projesini başlattık.

Projenin ilk hedefi merkezi kullanıcı yönetimi kullanımı ve yazdığımız kodun kendi gem paketimiz (gem - ruby kod paketlerine verilen ad) içerisine yerleştirilmesi  yoluyla kod tekrarının önlenmesi.

Open-ID, CAS (Central Authentication Service), OAuth gibi standartların implemantasyonu, facebook, google gibi sitelerle entegrasyon YH Connect projesinin ikinci ayağını oluşturacak.