Bir ekosistem olarak internet - II

H. Murat Şermet

YeniHayat NetWork Ekosistemi

Varolan ekosisteme bir katkı yapmaya karar verdiğinizde bunun öneminin farkında olmalısınız: Ekosistem tanımı, bu cümlede, sistemi üreten bütün bileşenlerin tek tek toplamından daha geniş bir anlamı işaret etmektedir.

Temel anlamda, belirli bir alandaki varlıklarla -örneğimizde katılımcıların hepsi ve toplumsal bileşenler-, sürecin bütününü oluşturan cansız çevrelerin -örneğimizde; kullanılan teknoloji, fiziksel ve mekanik bileşenler- karşılıklı ilişkileriyle oluşan ve süreklilik sunan ekolojik sistemlere ekosistem dendiğine göre, bu tanımı kullanmamızın açıklayıcı olabileceğini umabiliriz.

YeniHayat NetWork Projesi ilerledikçe neye benzeyeceğine ilişkin bir grafik aşağıda.